کاکوهاست
فروشگاه وارش اسپرت
آل‌اشپورت
گیلان مشعل

لیگ دسته دوم-گروه B نهایی

تیمبازیبردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱شهرداری ماهشهرشهرداری ماهشهر۱۰۴۵۱۱۱۷۴۱۷
۲برق جدید شیرازبرق جدید شیراز۱۰۴۳۳۱۲۹۳۱۵
۳شهرداری کاشانشهرداری کاشان۱۰۳۵۲۱۴۱۰۴۱۴
۴نفت امیدیهنفت امیدیه۱۰۲۶۲۱۴۱۲۲۱۲
۵داماش گیلانداماش گیلان۱۰۲۴۴۷۱۳۱۰
۶شهرداری فومنشهرداری فومن۱۰۱۵۴۵۱۲۸