فروشگاه وارش اسپرت
گیلان مشعل
جنگل سافت

لیگ دسته دوم-گروه B نهایی / 1395

تیمبازیبردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱شهرداری ماهشهرشهرداری ماهشهر۱۰۴۵۱۱۱۷۴۱۷
۲برق جدید شیرازبرق جدید شیراز۱۰۴۳۳۱۲۹۳۱۵
۳شهرداری کاشانشهرداری کاشان۱۰۳۵۲۱۴۱۰۴۱۴
۴نفت امیدیهنفت امیدیه۱۰۲۶۲۱۴۱۲۲۱۲
۵داماش گیلانداماش گیلان۱۰۲۴۴۷۱۳۱۰
۶گیلانمهر فومنگیلانمهر فومن۱۰۱۵۴۵۱۲۸