وارش اسپرت - هواداران داماش گیلان - دیار وارش

تارنمای هواداران داماش گیلان - پایگاه خبری و تحلیلی ورزش گیلان

کاکوهاست
فروشگاه وارش اسپرت
آل‌اشپورت
گیلان مشعل

لیگ دسته دوم-گروه B نهایی

تیمبازیبردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱شهرداری کاشانشهرداری کاشان۲۱۱۰۴۳۱۴
۲برق جدید شیرازبرق جدید شیراز۲۱۰۱۱۱۰۳
۳نفت امیدیهنفت امیدیه۲۰۲۰۴۴۰۲
۴شهرداری فومنشهرداری فومن۲۰۲۰۱۱۰۲
۵شهرداری ماهشهرشهرداری ماهشهر۲۰۲۰۰۰۰۲
۶داماش گیلانداماش گیلان۲۰۱۱۰۱۱