وارش اسپرت - هواداران داماش گیلان - دیار وارش

تارنمای هواداران داماش گیلان - پایگاه خبری و تحلیلی ورزش گیلان

کاکوهاست
فروشگاه وارش اسپرت
آل‌اشپورت
گیلان مشعل

لیگ دسته دوم-گروه B نهایی

تیمبازیبردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱برق جدید شیرازبرق جدید شیراز۶۳۲۱۶۴۲۱۱
۲شهرداری ماهشهرشهرداری ماهشهر۶۲۳۱۶۴۲۹
۳داماش گیلانداماش گیلان۶۲۲۲۴۴۰۸
۴نفت امیدیهنفت امیدیه۶۱۴۱۸۸۰۷
۵شهرداری کاشانشهرداری کاشان۶۱۳۲۵۷۶
۶شهرداری فومنشهرداری فومن۶۰۴۲۳۵۴