فروشگاه وارش اسپرت
گیلان مشعل
جنگل سافت

لیگ دسته دوم - گروه A - مقدماتی

تیمبازیبردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱کارون اروند خرمشهرکارون اروند خرمشهر۱۹۱۳۳۳۳۷۱۷۲۰۴۲
۲داماش گیلانداماش گیلان۱۹۹۹۱۱۸۷۱۱۳۶
۳شاهین شهرداری بوشهرشاهین شهرداری بوشهر۱۹۹۷۳۲۶۱۴۱۲۳۴
۴مقاومت تهرانمقاومت تهران۱۹۸۸۳۲۴۱۴۱۰۳۲
۵فولاد نوین اهوازفولاد نوین اهواز۱۹۸۵۶۳۲۱۴۱۸۲۹
۶نیروی زمینی تهراننیروی زمینی تهران۱۹۶۷۶۲۷۲۲۵۲۵
۷قشقایی شیرازقشقایی شیراز۱۹۵۷۷۱۶۱۷۲۲
۸مس نوین کرمانمس نوین کرمان۱۹۵۶۸۲۳۲۵۲۱
۹گل ابریشم تهران گل ابریشم تهران ۱۹۴۶۹۱۶۲۸-۱۲۱۸
۱۰کاسپین امیرآبادکاسپین امیرآباد۱۹۳۲۱۴۱۴۴۵-۳۱۱۱
۱۱ترمه دستجردی یزدترمه دستجردی یزد۱۰۰۰۱۰۰۳۰-۳۰۰