فروشگاه وارش اسپرت
گیلان مشعل
جنگل سافت

لیگ دسته دوم - گروه الف - 98-97

تیمبازیبردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱خوشه طلایی ساوه خوشه طلایی ساوه ۱۵۹۵۱۱۷۹۸۳۲
۲داماش گیلانداماش گیلان۱۵۹۳۳۲۵۱۰۱۵۳۰
۳چوکا تالشچوکا تالش۱۶۹۲۵۱۸۱۹۲۹
۴مقاومت تهرانمقاومت تهران۱۵۷۷۱۳۴۲۰۱۴۲۸
۵آوالان کامیارانآوالان کامیاران۱۶۸۳۵۲۵۲۲۳۲۷
۶فولاد نوین اهوازفولاد نوین اهواز۱۶۷۳۶۱۷۱۲۵۲۴
۷شهرداری بمشهرداری بم۱۵۶۴۵۲۰۱۹۱۲۲
۸کاسپین قزوینکاسپین قزوین۱۶۶۳۷۱۸۱۴۴۲۱
۹سردار بوکانسردار بوکان۱۶۳۸۵۱۵۱۷۱۷
۱۰استقلال اهوازاستقلال اهواز۱۶۴۴۸۱۸۳۱-۱۳۱۶
۱۱شهرداری همدانشهرداری همدان۱۶۳۵۸۱۴۲۱۱۴
۱۲مس نوین کرمانمس نوین کرمان۱۶۲۵۹۱۲۲۶-۱۴۱۱
۱۳ایران جوان بوشهرایران جوان بوشهر۱۶۱۴۱۱۹۲۲-۱۳۷