فروشگاه وارش اسپرت
گیلان مشعل
جنگل سافت

لیگ دسته دوم - گروه الف - 98-97

تیمبازیبردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱خوشه طلایی ساوه خوشه طلایی ساوه ۲۱۱۴۶۱۲۴۹۱۵۴۸
۲داماش گیلانداماش گیلان۲۱۱۳۵۳۳۲۱۱۲۱۴۴
۳مقاومت تهرانمقاومت تهران۲۱۹۹۳۳۹۲۵۱۴۳۶
۴فولاد نوین اهوازفولاد نوین اهواز۲۱۱۱۳۷۲۳۱۴۹۳۶
۵شهرداری بمشهرداری بم۲۱۹۵۷۲۸۲۴۴۳۲
۶چوکا تالشچوکا تالش۲۱۹۴۸۱۹۲۳۳۱
۷آوالان کامیارانآوالان کامیاران۲۱۸۴۹۲۸۳۲۲۸
۸کاسپین قزوینکاسپین قزوین۲۲۷۵۱۰۲۱۲۱۰۲۶
۹شهرداری همدانشهرداری همدان۲۲۶۶۱۰۱۸۲۴۲۴
۱۰سردار بوکانسردار بوکان۲۱۵۸۸۲۴۲۸۲۳
۱۱استقلال اهوازاستقلال اهواز۲۲۵۵۱۲۲۱۴۲-۲۱۲۰
۱۲ایران جوان بوشهرایران جوان بوشهر۲۱۳۶۱۲۱۶۲۶-۱۰۱۵
۱۳مس نوین کرمانمس نوین کرمان۲۱۳۶۱۲۲۰۳۴-۱۴۱۵