فروشگاه وارش اسپرت
گیلان مشعل
جنگل سافت

لیگ دسته دوم - گروه الف - 98-97

تیمبازیبردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
۱خوشه طلایی ساوه خوشه طلایی ساوه ۲۴۱۶۶۲۲۷۱۲۱۵۵۴
۲داماش گیلانداماش گیلان۲۴۱۴۵۵۳۴۱۴۲۰۴۷
۳فولاد نوین اهوازفولاد نوین اهواز۲۴۱۴۳۷۲۹۱۴۱۵۴۵
۴مقاومت تهرانمقاومت تهران۲۴۱۱۹۴۴۲۲۹۱۳۴۲
۵شهرداری بمشهرداری بم۲۴۱۰۵۹۳۰۲۷۳۳۵
۶آوالان کامیارانآوالان کامیاران۲۴۱۰۴۱۰۳۰۳۳۳۴
۷چوکا تالشچوکا تالش۲۴۱۰۴۱۰۲۴۲۸۳۴
۸سردار بوکانسردار بوکان۲۴۷۸۹۲۹۳۰۲۹
۹کاسپین قزوینکاسپین قزوین۲۴۷۵۱۲۲۲۲۴۲۶
۱۰شهرداری همدانشهرداری همدان۲۴۶۶۱۲۱۹۲۸۲۴
۱۱استقلال اهوازاستقلال اهواز۲۴۶۵۱۳۲۳۴۷-۲۴۲۳
۱۲مس نوین کرمانمس نوین کرمان۲۴۵۶۱۳۲۴۳۶-۱۲۲۱
۱۳ایران جوان بوشهرایران جوان بوشهر۲۴۴۶۱۴۲۰۳۱-۱۱۱۸