فروشگاه وارش اسپرت
گیلان مشعل
جنگل سافت
پیام نوروزی اسماعیل حاجی پور مالک باشگاه داماش گیلان به مردمان شهر باران

پیام نوروزی اسماعیل حاجی پور مالک باشگاه داماش گیلان به مردمان شهر باران

بهار موسم نو شدن و تازگی طبیعت است و همگان آمدن بهار را با این خصوصیت می‌شناسند. و مردمان شهر باران، چه نیکو این تازگی و سرسبزی و طراوت را هر بار با اعماق وجود درک می‌کنند. فصلی که به فرمان خداوند، گیاهان سر برافراشته می‌سازند، از خواب و خمودگی به‌ در می‌آیند و حیاتی دوباره آغاز می‌کنند.
اما برای مردمان شهر من که با سرسبزی و طراوت طبیعت اطرافشان خو گرفته‌اند، و از همین روست که شادابی و طراوت خصوصیت بارز همشهریان من است، فرارسیدن بهار به دلیل دیگری ارزشمند است. آغاز طبیعت در بهار، برای مردمان این سامان همواره با مهر آغشته است. همدلی و مهربانی‌ست که در دیدارهایشان تجلی می یابد و احترام و فرهنگ عمیقشان که دیگربار در دید و بازدیدها و دیده‌بوسی‌ها خود را باز می‌نمایاند. مردم شهر رشت، شهری که سخت تشنه ساخته شدن و آباد شدن و تازه شدن است، تازگی طبیعت را با مهرورزی و خوشدلی جشن‌ می‌گیرند و نوروزشان آکنده از محبت و صمیمیت است. لذا بر تک‌تک ماست که در کنار تلاش برای ساختن و آبادانی و تازگی، احترام به مردم را سرلوحه کارمان قرار دهیم و افتخار خدمت به آنها را تا ابد در فهرست توفیقات بزرگ زندگی‌مان ثبت کنیم.
فرا رسیدن روز و روزگار نو بر مردم شهرم مبارک باشد. بر همه پدران و مادران زحمتکش، پسران و دختران باهوش و همه آنهایی که فارغ از شعار برای حل مشکلات و باز کردن گره‌های زندگی همشهریان خود تلاش می‌کنند و سربلندی رشت دغدغه هر روزشان است.

"اسماعیل حاجی پور" 

 

 

کلمات کلیدی اسماعیل حاجی پور مالک باشگاه داماش گیلان رشت گیلان وارش اسپرت داماش سایت داماش هواداران داماش دیار وارش باشگاه داماش گیلان سایت هواداران داماش گیلان ورزش فوتبال رشتی داماشی damash

برای ارسال دیدگاه وارد شوید.