فروشگاه وارش اسپرت
گیلان مشعل
جنگل سافت
برای احقاق هدف ما برمیگردیم باید «منم ها» را کنار گذاشت!

برای احقاق هدف ما برمیگردیم باید «منم ها» را کنار گذاشت!

داماشی ها این روزها اسب خود را برای فرار از فراموش خانه و ماراتن نفس گیر لیگ دو زین کرده اند تا شاید اینبار هواداران وفادارشان بعد از چهار سال، روند صعودی تیم نزول یافته خود را تماشا کنند.

داماشی ها این روزها بیش از هر برهه ای به هم نوایی برآمده از قلب هایشان نیازمندند تا فعل خواستن را صرف کنند. آن ها برای احقاق هدف "ما برمیگردیم"، باید منم ها را کنار بگذارند و ما را جایگزینش کنند تا پیروزمندانه فصل را به اتمام برسانند.

برای شنیدن نوای قهرمانی در پایان فصل باید منافع تیمی را به منافع شخصی ارجحیت بخشید...

اگر غنائمی هم وجود دارد، برای موفقیت باید تقسیم آن را به بعد از فتح هدف ترسیم شده موکول کرد؛ زیرا فقط با موفقیت می شود آن هوادار، بازیکن، مدیر و پیشکسوت به بهره برداری های مادی یا معنوی خود از کنار داماش نیمه جان امروز برسد.

موفقیت فقط با محوریت منافع تیمی دست یافتنی است و با تهدید، اغراق، پنهان کاری، تفرقه افکنی، سهم خواهی، رفیق بازی و... تمام امیدها برای روزگار خوش به اغما خواهد رفت و در نهایت تمامی اعضای باشگاه و هواداران داماش متضرر خواهند شد.

هر شخص یا جمعی موظف است بازوان تیم محبوب رشتی ها باشد و برای موفقیتش از "خودکامگی" و "من محوری" بپرهیزد، حال آنکه این "من" می تواند هر یک از اعضای باشگاه  یا رسانه های طرفداری و هواداران داماش باشند، چرا که همه به اندازه مسئولیت شان در قبال تیم باید وظایف خود را به نحو درستی انجام بدهند.

آن هایی که لقب داماشی را تحت هر عنوان یدک می کشند، قطعا اشراف به تمام زحمات صورت گرفته توسط مدیریت، بازیکنان، کادرفنی و هواداران دارند، پس به جای تمرکز برای ارجحیت خود به دیگران، ذهنیت خود را معطوف موفقیت کنیم و همه را با تاثیرگذاری کم یا زیاد، هم نظر یا اختلاف نظر، فیکس یا ذخیره نشین و... هم قطاری خود برای رسیدن به هدف مشترک همگان در این مسیر پر پیچ و خم بپنداریم!

چرا که مطمئنا همه می خواهند اینبار #مابرمیگردیم تنها یک هشتگ یا شعار در فضاهای مجازی نباشد.

 

کلمات کلیدی وارش اسپرت وارش مازیار اصغرزاده مابرمیگردیم ما برمیگردیم سایت هواداران داماش سایت داماش رشت داماش گیلان داماش damash

برای ارسال دیدگاه وارد شوید.