فروشگاه وارش اسپرت
گیلان مشعل
جنگل سافت
عابدینی : دعوای بزرگان تمام شود ما وارد معرکه خواهیم شد!

عابدینی : دعوای بزرگان تمام شود ما وارد معرکه خواهیم شد!

وي ادامه داد: ما اجازه مي دهيم كه تيم هاي قدر و بزرگان فوتبال دعواهايشان را بر سر بازيكنان انجام دهند و سپس ما وارد معركه شويم و بازيكن را بر اساس بودجه تيممان جذب مي كنيم.

عابدینی ادامه داد: تيمي مثل داماش كه بين 6 تا 10 جدول در ليگ برتر برنامه ريزی كرده طبيعي است كه قرارداد بازيكنانش چيزي در حد 50 درصد سپاهان، 55 درصد ذوب و 60 درصد پرسپوليس و استقلال باشد.

 

*ما طبق سنت بازيكنان باقيمانده را جذب مي كنيم

وي ادامه داد: تيم هايي مثل داماش كه ادعايي ندارند و قصد سنت شكني و يا قهرمان شدن را ندارند بر طبق سنت، كه سنت به پسنديده اي بوده و همه جاي دنيا چنين سنتي وجود دارد عمل مي كنيم و پس از اينكه تيم هاي بزرگ بازيكن جذب كردند وارد عمل مي شويم.

 

* هيچ كس به سقف قرارداد عمل نمي كند

امير عابديني اظهار داشت: آنچه امروزه در بازار نقل و انتقالات صورت مي پذيرد چندگانه است و سازمان ليگ سقف قراردادي تعيين كرده و همه باشگاه ها را هم ملزم به رعايت اين سقف كرده است.

وي ادامه داد: وقتي با بازيكن ها صحبت اعداد و ارقام را مي كنيم متوجه مي شويم خيلي به سادگي از اين سنت اخلاقي و عرفي باشگاه ها و بازيكنان عبور مي كنند.

 

برای مطالعه متن کامل ...


 

* سقف قرارداد بايد اصولي باشد

مدير عامل داماش بيان كرد: هم اكنون سقف قرارداد براي بازيكنان 350 ميليون است اما با توجه به درجه بندي بازيكنان اين سقف بايد تعيين شود.

وي در ادامه بيان كرد: بازيكنان رديف A كه به تيم ملي دعوت مي شوند بازيكنان رديف B بازيكناني كه دعوت شده اند ولي خط خوردند، بازيكنان رديف C كه در سطح بازيكنان A و B نيستند و بي طعنه مي زنند و در آخر بازيكنان رديف D كه معمولي و حدود 540 بازيكن در ليگ برتر بازي مي كنند بر اساس سقف قرارداد پول بگيرند.

عابديني در ادامه اظهار داشت: با اين روش نبايد ناراحت قراردادها بود اما مبناي اجراي سقف مشكل دارد يكي در محدوديت بازيكن و ديگري محدوديت سقف قرارداد داريم و اين ما را به مشكل مي اندازد چرا كه به اين سقف قرارداد عمل نمي شود.

 

*بازيكنان درجه يك سقف را مشخص مي كنند

وي ادامه داد: بازيكني كه رديف A در سطح فوتبال ما بازي مي كند حدود 750 ميليون تومان و بازيكن سطح B پانصد ميليون و درجه C چهارصد ميليون مي گيرد كه اين امر بيانگر اين است كه سقف قرارداد را بازيكنان مشخص مي كنند و اين دستمزدها با سقفي كه سازمان ليگ قراردارد متفاوت است.

 

* اسكلت داماش حفظ مي شود و بازيكن ستاره نمي گيريم

مدير عامل داماش بيان كرد: ما تلاش مي كنيم ابزار كارمان را قوي كنيم تا در ميانه فصل به مشكلي برنخوريم اسكلت تيم ماندگار و سرمربي خيلي ها را حفظ كرده و چند بازيكن از دسته يك گرفته ايم و تا زماني كه ثبت نشود نامشان را بيان نخواهم كرد در تيم سقف را به سرمربي و بازيكنان مي سپاريم و سعي مي كنيم از كف پايين تر نياييم.

 

* لزومي ندارد همه دوستانم داماشي باشند

وي خاطرنشان كرد: بنده را همه مي شناسند دليل ندارد كه هر كس با بنده سلام و عليك داشت معنايش عقد قرارداد او باشد و اسمشان در روزنامه بيايد نام بازيكناني كه براي فصل آينده براي تيم گرفتيم را در زمان ثبت اعلام مي كنم.

 

 

کلمات کلیدی امیرعابدینی مدیر عامل داماش گیلان سایت کانون هواداران داماش امیرعابدینی مدیر عامل داماش گیلان سایت کانون هواداران داماش امیرعابدینی مدیر عامل داماش گیلان سایت کانون هواداران داماش امیرعابدینی مدیر عامل داماش گیلان سایت کانون هواداران داماش

برای ارسال دیدگاه وارد شوید.