فروشگاه وارش اسپرت
گیلان مشعل
جنگل سافت
برنامه کامل بازی های لیگ یک در فصل ۹۹-۱۳۹۸

برنامه کامل بازی های لیگ یک در فصل ۹۹-۱۳۹۸

برنامه کامل رقابت های لیگ یک و زمانبندی پنج هفته ابتدایی این مسابقات اعلام شد. 

به گزارش وارش اسپرت - تارنمای هواداران داماش گیلان، رقابت های لیگ دسته یک فوتبال باشگاه های کشور روز پنج مرداد ماه قرعه کشی شد و با توجه به جایگزینی داماش گیلان به جای کارون اروند خرمشهر، برنامه این رقابت ها با ذکر اینکه تنها تاریخ پنج هفته ابتدایی اعلام شده به شرح زیر است:

 

* هفته اول / شنبه 26 مرداد 98

سپیدرود رشت- مس رفسنجان

پرسپولیس پاکدشت- ملوان بندرانزلی

رایکا مازندران- داماش گیلان 

قشقایی شیراز- مس کرمان

آرمان گهر سیرجان- گل ریحان البرز

نیروی زمینی تهران- خوشه طلایی ساوه

آلومینیوم اراک- فجرسپاسی شیراز

شهرداری تبریز- نود ارومیه

استقلال خوزستان- بادران تهران

 

* هفته دوم / پنجشنبه 31 مرداد 98

نود ارومیه- سپیدرود رشت

مس رفسنجان- استقلال خوزستان

بادران تهران- نیروی زمینی تهران

فجرسپاسی شیراز- شهرداری تبریز

گل ریحان البرز- آلومینیوم اراک

خوشه طلایی ساوه- قشقایی شیراز

داماش گیلان - پرسپولیس پاکدشت

ملوان بندرانزلی- آرمان گهر سیرجان

مس کرمان- رایکا مازندران

 

* هفته سوم / سه شنبه 5 شهریور 98

قشقایی شیراز- مس رفسنجان

نیروی زمینی تهران- سپیدرود رشت

ملوان بندرانزلی- داماش گیلان 

آرمان گهر سیرجان- مس کرمان

پرسپولیس پاکدشت- گل ریحان البرز

شهرداری تبریز- خوشه طلایی ساوه

استقلال خوزستان- فجرسپاسی شیراز

آلومینیوم اراک- نود ارومیه

رایکا مازندران- بادران تهران

 

* هفته چهارم / دوشنبه 11 شهریور 98 

فجرسپاسی شیراز- بادران تهران

سپیدرود رشت- استقلال خوزستان

مس رفسنجان- نیروی زمینی تهران

بادران تهران- شهرداری تبریز

خوشه طلایی ساوه- آلومینیوم اراک

گل ریحان البرز- قشقایی شیراز

مس کرمان - پرسپولیس پاکدشت

داماش گیلان - آرمان گهر سیرجان

نود ارومیه- رایکا مازندران

 

* هفته پنجم / یکشنبه 24 شهریور 98 

پرسپولیس پاکدشت- مس رفسنجان

شهرداری تبریز- سپیدرود رشت

آلومینیوم اراک- استقلال خوزستان

داماش گیلان - مس کرمان

رایکا مازندران- گل ریحان البرز

ملوان بندرانزلی- خوشه طلایی ساوه

قشقایی شیراز- فجرسپاسی شیراز

نیروی زمینی تهران- نود ارومیه

آرمان گهر سیرجان- بادران تهران

 

* هفته ششم

مس کرمان- ملوان بندرانزلی

گل ریحان البرز- داماش گیلان 

استقلال خوزستان- نیروی زمینی تهران

مس رفسنجان- شهرداری تبریز

سپیدرود رشت- آلومینیوم اراک

نود ارومیه- قشقایی شیراز

بادران تهران- پرسپولیس پاکدشت

فجرسپاسی شیراز- آرمان گهر سیرجان

خوشه طلایی ساوه- رایکا مازندران

 

* هفته هفتم

آرمان گهر سیرجان- مس کرمان

پرسپولیس پاکدشت- سپیدرود رشت

شهرداری تبریز- استقلال خوزستان

آلومینیوم اراک- نیروی زمینی تهران

ملوان بندرانزلی- گل ریحان البرز

مس کرمان- خوشه طلایی ساوه

رایکا مازندران- فجرسپاسی شیراز

داماش گیلان - نود ارومیه

قشقایی شیراز- بادران تهران

 

* هفته هشتم

نود ارومیه- ملوان بندرانزلی

مس رفسنجان - داماش گیلان 

گل ریحان البرز – مس کرمان

نیروی زمینی تهران- شهرداری تبریز

بادران تهران - آلومینیوم اراک

استقلال خوزستان - قشقایی شیراز

خوشه طلایی ساوه - آرمان کهر سیرجان

فجر سپاسی شیراز- پرسپولیس پاکدشت

سپیدرود رشت - رایکا مازندران

 

* هفته نهم

آلومینیوم اراک - مس رفسنجان

آرمان گهر سیرجان- سپیدرود رشت

ملوان بندرانزلی- استقلال خوزستان

قشقایی شیراز- نیروی زمینی تهران

رایکا مازندران- شهرداری تبریز

گل ریحان البرز- خوشه طلایی ساوه

مس کرمان- فجرسپاسی شیراز

پرسپولیس پاکدشت- نود ارومیه

داماش گیلان - بادران تهران

 

* هفته دهم

بادران تهران- ملوان بندرانزلی

خوشه طلایی ساوه- داماش گیلان 

مس رفسنجان- مس کرمان

فجرسپاسی شیراز- گل ریحان البرز

شهرداری تبریز- آلومینیوم اراک

سپیدرود رشت- قشقایی شیراز

استقلال خوزستان- پرسپولیس پاکدشت

نود ارومیه- آرمان گهر سیرجان

نیروی زمینی تهران- رایکا مازندران

 

* هفته یازدهم

رایکا بابل- مس رفسنجان

ملوان بندرانزلی- سپیدرود رشت

داماش گیلان - استقلال خوزستان

پرسپولیس پاکدشت- نیروی زمینی تهران

آرمان گهر سیرجان- شهرداری تبریز

قشقایی شیراز- آلومینیوم اراک

خوشه طلایی ساوه- فجرسپاسی شیراز

گل ریحان البرز- نود ارومیه

مس کرمان- بادران تهران

 

* هفته دوازدهم

مس رفسنجان- ملوان بندرانزلی

فجرسپاسی شیراز- داماش گیلان 

نود ارومیه- مس کرمان

سپیدرود رشت- گل ریحان البرز

بادران تهران- خوشه طلایی ساوه

شهرداری تبریز- قشقایی شیراز

آلومینیوم اراک- پرسپولیس پاکدشت

نیروی زمینی تهران- آرمان گهر سیرجان

استقلال خوزستان- رایکا مازندران

 

* هفته سیزدهم

گل ریحان البرز- مس رفسنجان

داماش گیلان - سپیدرود رشت

مس کرمان- استقلال خوزستان

ملوان بندرانزلی- نیروی زمینی تهران

پرسپولیس پاکدشت- شهرداری تبریز

آرمان گهر سیرجان- آلومینیوم اراک

رایکا مازندران- قشقایی شیراز

خوشه طلایی ساوه- نود ارومیه

فجرسپاسی شیراز- بادران تهران

 

* هفته چهاردهم

شهرداری تبریز- ملوان بندرانزلی

نیروی زمینی تهران- داماش گیلان 

سپیدرود رشت- مس کرمان

بادران تهران- گل ریحان البرز

مس رفسنجان- خوشه طلایی ساوه

نود ارومیه- فجرسپاسی شیراز

قشقایی شیراز- پرسپولیس پاکدشت

استقلال خوزستان- آرمان گهر سیرجان

آلومینیوم اراک- رایکا مازندران

 

*هفته پانزدهم 

فجرسپاسی شیراز- مس رفسنجان

خوشه طلایی ساوه- سپیدرود رشت

گل ریحان البرز- استقلال خوزستان

مس کرمان- نیروی زمینی تهران

داماش گیلان - شهرداری تبریز

ملوان بندرانزلی- آلومینیوم اراک

آرمان گهر سیرجان- قشقایی شیراز

نود ارومیه- بادران تهران

پرسپولیس پاکدشت- رایکا مازندران

 

* هفته شانزدهم

رایکا مازندران- ملوان بندرانزلی

قشقایی شیراز- داماش گیلان 

آلومینیوم اراک- مس کرمان

شهرداری تبریز- گل ریحان البرز

استقلال خوزستان- خوشه طلایی ساوه

نیروی زمینی تهران- فجرسپاسی شیراز

مس رفسنجان- نود ارومیه

سپیدرود رشت- بادران تهران

پرسپولیس پاکدشت- آرمان گهر سیرجان

 

* هفته هفدهم

بادران تهران- مس رفسنجان

فجرسپاسی شیراز- سپیدرود رشت

نود ارومیه- استقلال خوزستان

گل ریحان البرز- نیروی زمینی تهران

مس کرمان- شهرداری تبریز

داماش گیلان - آلومینیوم اراک

ملوان بندرانزلی- قشقایی شیراز

خوشه طلایی ساوه- پرسپولیس پاکدشت

آرمان گهر سیرجان- رایکا مازندران

 

 

 

 

کلمات کلیدی گیلان ورزش گیلان ورزش هواداران داماش گیلان لیگ یک سایت هواداران داماش گیلان سایت داماش رشت داماش گیلانیان داماش برنامه لیگ یک برنامه لیگ damash gilanian Damash gilan damash

برای ارسال دیدگاه وارد شوید.