فروشگاه وارش اسپرت
گیلان مشعل
جنگل سافت

آرشیو مطالب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

بازگشت به اردیبهشت ۱۳۹۶
مالک داماش: دوباره تکرار می کنم آمده ایم که بمانیم!/ با قدرت بیشتری ادامه خواهیم داد...

هنوز هواداران داماشی از خاطر نبرده اند که اسماعیل حاجی پور تنها فریاد رسٍ روزهای بی کسی بعد...