فروشگاه وارش اسپرت
گیلان مشعل
جنگل سافت

آرشیو مطالب ۱۹ دی ۱۳۹۷

بازگشت به دی ۱۳۹۷
یادداشت وارده: قرارداد حرفه ای؛ موضوعی که فوتبالی های ایران در برابرش مقاومت می کنند

فوتبال ایران، مطمئنا نسبت به فوتبال روز دنیا بسیار متفاوت است. از مدیریت و نحوه تیم داری گرفته...