کاکوهاست
فروشگاه وارش اسپرت
آل‌اشپورت
گیلان مشعل

تیم استقلال آبی تهران

اتکا تهران

این تیم ،تیم دوم باشگاه استقلال تهران می باشد و در منطقه جنوب تهران فعالیت میکند. این تیم پیش از این نام با اسم استقلال جنوب تهران فعالیت می کرد.