فروشگاه وارش اسپرت
گیلان مشعل
جنگل سافت

تیم برق جدید شیراز

برق جدید شیراز یا همان برق نوین شیراز، باشگاهی نوپا است که از سال 1394 کار خود را آغاز کرد. این باشگاه که تحت پوشش یک شرکت برند البسه ورزشی تشکیل شد، هیچ گونه ارتباطی با باشگاه قدیمی برق شیراز ندارد.