فروشگاه وارش اسپرت
گیلان مشعل
جنگل سافت

تیم شهرداری فومن

آزادی فومن

این باشگاه در سال ۲۰۰۶ تأسیس شده است. این تیم کار خود را از لیگ برتر استان گیلان شروع کرد. در فصل اول حضور خود در لیگ برتراستان گیلان این تیم موفق به صعود به زیرگروه دسته سوم کشور نشد. این روند ناموفق تا فصل ۹۲–۹۳ همچنان پابرجا بود، تا اینکه این تیم در این فصل با کسب مقام اول لیگ استانی به دسته سوم لیگ ایران صعودکرد. این تیم در فصل ۹۳–۹۴ هم در دسته سوم ایران باقی ماند. فصل ۹۴–۹۵ برای شهرداری فومن تؤام با موفقیت و کسب مقام اول گروه اول لیگ دسته سوم ایران همراه بود و در فصل 96-95 در لیگ دسته دوم کشور حاضر شد.