فروشگاه وارش اسپرت
گیلان مشعل
جنگل سافت

تیم کاسپین امیرآباد

تیم کاسپین بندر امیر آباد بهشهر مازندران با خرید امتیاز تیم شموشک مازندران در میان فصل 1396 لیگ دو تاسیس شد. تیم شموشک مازندران نیز خود با خرید امتیاز تیم شهید کریمی جویبار کار را در آغاز سال 1396 آغاز کرد. محل برگزاری بازی های این تیم در شهر چالوس بود.